Multiplikasjon. Horisontal. Matteoppgaver Generatorer. Øvelser for Barn

Oppgave å Skrive ut

Konfigurasjon

10
100
1000
x10
x100
x1000
print